logo zramim 01

פסיכותרפיה פסיכואנליטית

התחדשנו! התוכנית התלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה-פסיכואנליטית השיקה את שמה החדש ואת הלוגו שלה.

השם החדש: "זרמים – לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית" נבחר ע"י הצוות המוביל את התוכנית, הפועלת מזה 28 שנים במסגרת החוג לפסיכולוגיה, באוניברסיטת חיפה.

 

מידע למועמדים לשנה"ל תש"פ

החוג לפסיכולוגיה מקיים תכנית לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בשני מסלולי לימוד:

 

1. מסלול למטפלים במבוגרים, ילדים ונוער מקיף נושאים הקשורים לפסיכותרפיה דינמית באוכלוסייה של מבוגרים, ילדים ונוער.

המסלול מיועד לאנשי מקצוע העוסקים בפסיכותרפיה שהם:

פסיכולוגים בוגרי מגמה קלינית מוכרת (כולל קלינית של הילד או קלינית חינוכית) שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיווידואלית לפחות שנה לאחר תום לימודיהם, ועובדים גם היום במסגרת טיפולית מוכרת להתמחות קלינית. (כגון: בי"ח, מרפאה, תחנה). פסיכולוגים שעדיין לא קיבלו תואר מ.א., חייבים להביא אישור על הגשת הצעה לעבודת מ.א. 

עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה טיפולית, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיווידואלית לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם ועובדים גם היום במסגרת טיפולית קלינית מוכרת להתמחות קלינית (כגון: בי"ח, מרפאה, תחנה).

פסיכיאטרים מומחים או מתמחים, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיווידואלית לפחות שנתיים לאחר תום לימודיהם, ועובדים במסגרת טיפולית מוכרת (כגון: בי"ח, מרפאה, תחנה).

מטפלים באומנות בעלי תואר שני, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיווידואלית לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם, העובדים במסגרת טיפולית מוכרת להתמחות קלינית ומטפלים במבוגרים.

קרימינולוגים קלינים בעלי תואר שני, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינמית לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם ועובדים גם היום במסגרת טיפולית מוכרת להתמחות קלינית (כגון: בי"ח, מרפאה, תחנה) ומטפלים במבוגרים.

פסיכולוגים בעלי תואר שני ממגמות: רפואית, שיקומית, חינוכית והתפתחותית שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינמית עם מבוגרים לפחות שנתיים לאחר תום לימודיהם ועובדים במסגרת טיפולית מוכרת (כגון בי"ח, מרפאה, תחנה). 

מועמדים מבתי ספר לפסיכותרפיה אחרים המבקשים לעבור ללמוד בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. מועמדותם תישקל לפי הקריטריונים של התכנית בחיפה. בקשה להכרה בקורסים שנלמדו תידון על די ועדת הוראה כל אחת לגופה.

טופס הרשמה - לשנה"ל תש"פ

טופס המלצה - לשנה"ל תש"פ

 

2. מסלול למטפלים בילדים ובנוער מתמקד בטיפול ומניעה בגיל הרך, בילדים ובנוער תוך דגש על תיאוריות התפתחותיות פסיכודינמיות  וטיפול דיאדי. 

המסלול מיועד לאנשי מקצוע העוסקים בפסיכותרפיה שהם:

פסיכולוגים בעלי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, חינוכית, ההתפתחותית, שיקומית או רפואית או מתמחים בתחומים הנ"ל שהם בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית בגיל הרך/ ילדים/ נוער ושעבודתם הודרכה בהדרכה פסיכודינמית.

עובדים סוציאליים בעלי תואר שבמגמה טיפולית, שהם בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בטיפול בגיל הרך/ ילדים/ נוער ושעבודתם הודרכה בהדרכה פסיכודינמית.

פסיכיאטרים מומחים או מתמחים, שהם בעלי ניסיון של שנתיים בעבודה טיפולית עם הגיל הרך/ ילדים/ נוער, שעבודתם הודרכה בהדרכה פסיכודינמית.

מטפלים בהבעה - בעלי תואר שני במגמה טיפולית, שהם בעלי ניסיון של שלוש שנים בעבודה טיפולית עם הגיל הרך/ ילדים/ נוער, שעבודתם הטיפולית הודרכה בהדרכה פסיכודינמית.

מועמדים הלומדים בבתי ספר אחרים לפסיכותרפיה והמבקשים לעבור ללמוד בתכנית לפסיכותרפיה  פסיכואנליטית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה מועמדותם תישקל על פי הקריטריונים של התכנית בחיפה. בקשה להכרה בקורסים שנלמדו תידון ע"י ועדת הוראה כל אחת לגופה.

טופס הרשמה - לשנה"ל תש"פ

 טופס המלצה - לשנה"ל תש"פ

 

שני המסלולים מוכרים על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

מבנה הלימודים

משך הלימודים בשני המסלולים הוא שלוש שנים. תכנית הלימודים הינה בהיקף של שבע שעות שבועיות וכוללת ארבעה סמינרים עיוניים סמסטריאלים, שעתיים הדרכה קבוצתית שנתית ושעת הדרכה אישית שנתית עם אחד ממדריכי התכנית המתגוררים בחיפה ובאזורים שונים בארץ. הלימודים מרוכזים ביום ד' בין השעות: 14:15-19:30 ומתקיימים בקמפוס הנמל, רח' הנמל 65 בחיפה. קרוב לתחנת הרכבת!

 

 

מידע לסטודנטים

 1. חוברת מידע זרמים לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית- תש"פ 2019-20
 2. חוברת מידע- למתמחים בפסיכיאטריה במגזר הציבורי תשע"ט 2018-19

logo zramim 01

פסיכותרפיה פסיכואנליטית

התחדשנו! התוכנית התלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה-פסיכואנליטית השיקה את שמה החדש ואת הלוגו שלה.

השם החדש: "זרמים – לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית" נבחר ע"י הצוות המוביל את התוכנית, הפועלת מזה 28 שנים במסגרת החוג לפסיכולוגיה, באוניברסיטת חיפה.

 

מידע למועמדים לשנה"ל תש"פ

החוג לפסיכולוגיה מקיים תכנית לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בשני מסלולי לימוד:

 

1. מסלול למטפלים במבוגרים, ילדים ונוער מקיף נושאים הקשורים לפסיכותרפיה דינמית באוכלוסייה של מבוגרים, ילדים ונוער.

המסלול מיועד לאנשי מקצוע העוסקים בפסיכותרפיה שהם:

פסיכולוגים בוגרי מגמה קלינית מוכרת (כולל קלינית של הילד או קלינית חינוכית) שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיווידואלית לפחות שנה לאחר תום לימודיהם, ועובדים גם היום במסגרת טיפולית מוכרת להתמחות קלינית. (כגון: בי"ח, מרפאה, תחנה). פסיכולוגים שעדיין לא קיבלו תואר מ.א., חייבים להביא אישור על הגשת הצעה לעבודת מ.א. 

עובדים סוציאליים בעלי תואר שני במגמה טיפולית, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיווידואלית לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם ועובדים גם היום במסגרת טיפולית קלינית מוכרת להתמחות קלינית (כגון: בי"ח, מרפאה, תחנה).

פסיכיאטרים מומחים או מתמחים, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיווידואלית לפחות שנתיים לאחר תום לימודיהם, ועובדים במסגרת טיפולית מוכרת (כגון: בי"ח, מרפאה, תחנה).

מטפלים באומנות בעלי תואר שני, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיווידואלית לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם, העובדים במסגרת טיפולית מוכרת להתמחות קלינית ומטפלים במבוגרים.

קרימינולוגים קלינים בעלי תואר שני, שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינמית לפחות שלוש שנים לאחר תום לימודיהם ועובדים גם היום במסגרת טיפולית מוכרת להתמחות קלינית (כגון: בי"ח, מרפאה, תחנה) ומטפלים במבוגרים.

פסיכולוגים בעלי תואר שני ממגמות: רפואית, שיקומית, חינוכית והתפתחותית שרכשו ניסיון מודרך בפסיכותרפיה אינדיבידואלית-דינמית עם מבוגרים לפחות שנתיים לאחר תום לימודיהם ועובדים במסגרת טיפולית מוכרת (כגון בי"ח, מרפאה, תחנה). 

מועמדים מבתי ספר לפסיכותרפיה אחרים המבקשים לעבור ללמוד בתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. מועמדותם תישקל לפי הקריטריונים של התכנית בחיפה. בקשה להכרה בקורסים שנלמדו תידון על די ועדת הוראה כל אחת לגופה.

טופס הרשמה - לשנה"ל תש"פ

טופס המלצה - לשנה"ל תש"פ

 

2. מסלול למטפלים בילדים ובנוער מתמקד בטיפול ומניעה בגיל הרך, בילדים ובנוער תוך דגש על תיאוריות התפתחותיות פסיכודינמיות  וטיפול דיאדי. 

המסלול מיועד לאנשי מקצוע העוסקים בפסיכותרפיה שהם:

פסיכולוגים בעלי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, חינוכית, ההתפתחותית, שיקומית או רפואית או מתמחים בתחומים הנ"ל שהם בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית בגיל הרך/ ילדים/ נוער ושעבודתם הודרכה בהדרכה פסיכודינמית.

עובדים סוציאליים בעלי תואר שבמגמה טיפולית, שהם בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בטיפול בגיל הרך/ ילדים/ נוער ושעבודתם הודרכה בהדרכה פסיכודינמית.

פסיכיאטרים מומחים או מתמחים, שהם בעלי ניסיון של שנתיים בעבודה טיפולית עם הגיל הרך/ ילדים/ נוער, שעבודתם הודרכה בהדרכה פסיכודינמית.

מטפלים בהבעה - בעלי תואר שני במגמה טיפולית, שהם בעלי ניסיון של שלוש שנים בעבודה טיפולית עם הגיל הרך/ ילדים/ נוער, שעבודתם הטיפולית הודרכה בהדרכה פסיכודינמית.

מועמדים הלומדים בבתי ספר אחרים לפסיכותרפיה והמבקשים לעבור ללמוד בתכנית לפסיכותרפיה  פסיכואנליטית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה מועמדותם תישקל על פי הקריטריונים של התכנית בחיפה. בקשה להכרה בקורסים שנלמדו תידון ע"י ועדת הוראה כל אחת לגופה.

טופס הרשמה - לשנה"ל תש"פ

 טופס המלצה - לשנה"ל תש"פ

 

שני המסלולים מוכרים על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

מבנה הלימודים

משך הלימודים בשני המסלולים הוא שלוש שנים. תכנית הלימודים הינה בהיקף של שבע שעות שבועיות וכוללת ארבעה סמינרים עיוניים סמסטריאלים, שעתיים הדרכה קבוצתית שנתית ושעת הדרכה אישית שנתית עם אחד ממדריכי התכנית המתגוררים בחיפה ובאזורים שונים בארץ. הלימודים מרוכזים ביום ד' בין השעות: 14:15-19:30 ומתקיימים בקמפוס הנמל, רח' הנמל 65 בחיפה. קרוב לתחנת הרכבת!

 

 

מידע לסטודנטים

 1. חוברת מידע זרמים לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית- תש"פ 2019-20
 2. חוברת מידע- למתמחים בפסיכיאטריה במגזר הציבורי תשע"ט 2018-19

הודעות ועדכונים שוטפים

 1. הזמנה להרצאת פתיחת שנה"ל תש"פ 30.10.2019פתיחת שנה"ל תש"פ 30.10.2019 
 2. הכרה בתכנית פסיכותרפיה פסיכואנליטית כהשתלמות מקצועית מבוהקתלהורדת האישור לחץ כאן. 

צור קשר

בניין רבין, קומה 7 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 ישראל

תואר ראשון:

 • ירונה: 04-8249290
 • מיטל: 04-8240719

תואר שני:

 • יוני: 04-8240901
 • נטלי: 04-8240921

דוקטורט:

 • מיכל: 04-8240886

לימודי תעודה בפסיכותרפיה:

 • בלה: 04-8240956

 

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE